TOHUM OTİZM VAKFI

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı , ‘otizm spektrum bozukluğu’ (OSB) olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Vakfın vizyonu; Türkiye’de OSB olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim , meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır. Vakıf; bilimsellik, önderlik ve öncülük, paylaşımcılık, iletişim ve işbirliği, güvenirlik, şeffaflık, insana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek ilkeleri doğrultusunda, OSB olan çocukların eğitimi için eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması, bu konuda bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması, OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması, OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları, en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.Mother’s Secret olarak döngüsel işleyişin sadece üretim ve tüketimle değil; bilinç, ortak sorumluluk ve dayanışmayla sürdürülebilir olduğu inancındayız. Tohum Otizm Vakı’yla işbirliği yaparak satışlarımızın belirli bir kısmını Vakıf’a bağış olarak aktarmaktayız. Böylece sizler de bizim aracılığımızla otizmli çocukların erken tanı, eğitim ve topluma kazandırılmasına destek olmakta ve katkı sağlamaktasınız.

Daha fazla bilgi için: https://www.tohumotizm.org.tr

tohumotizm